Monday, 24 March 2008

Blogcident Update

Update lang sa aking "blogcident".

Kaninang umaga lang ay tinawagan na rin ako ng kalihim ng aking amo. Ang kalihim na kung saan ay nagpakalat ng aking blog entri na Whattanem!!! sa network ng aming kumpanya. At ang blog entri rin na ito ang muntik-muntik nang dahilan upang ako ay mawalan ng trabaho.

Nagpaliwanag naman sya sa akin. Gaya ko, hindi rin nya inaasahan na lalaki pala ng ganoon ang isyung 'yon. Humingi rin sya ng dispensa sa mga nangyari. Sabi ko nga noong nakaraan, ay mukhang ayos na lahat at balik na ulit sa dati ang sitwasyon, kaya ok na rin. Diba nga, kailangan nating patawarin ang mga taong humihingi sa atin ng kapatawaran - maanong mahirap, pero kinakailangan tayong magpatawad. At kalakip ng pagpapatawad ay ang paglimot - mahirap pa rin, lalo na ang parteng ito ng pagpapatawad, subalit ang paglimot ay kasama sa tunay na pagpapatawad...

Tsaka, it really feels good naman eh.

'Yon lang, makapagpaskil lang.

No comments: